TRANSFORMATIE

Investeer in bedrijven in transitie die actief streven

naar een klimaatneutrale economie.

DE URGENTIE

We moeten nú handelen

De recentste IPCC-rapporten bevestigen dat de opwarming van de aarde en de extreme weersomstandigheden die daarvan het gevolg zijn, al onomkeerbare schade veroorzaakten voor de natuur en de mens. Het is dan ook van cruciaal belang dat we nú een grondige transformatie op gang brengen om de omvang en het tempo van de klimaatverandering te beperken (6e IPCC-evaluatieverslag - april 2022).

ONZE OVERTUIGING

De transitie versnellenvan alle bedrijven

Al van bij de start kan je via LITA een nieuwe economie steunen die sociaal en ecologisch belang in het hart van haar model plaatst. Gezien de noodzaak om de uitdagingen van vandaag zo snel mogelijk aan te pakken, creëerden we een nieuw aanbod: de financiering van conventionele bedrijven die hun activiteit klimaatneutraal willen maken. Zo willen we hen ondersteunen bij het verminderen van hun negatieve impact, zodat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de planeet en de natuur. Een gezamenlijke actie van regeringen, het maatschappelijk middenveld en de privésector is nodig om het noodzakelijk kapitaal te kunnen richten op de ecologische transitie. Daarom kan je vanaf nu ook op je eigen manier een steentje bijdragen, door je spaargeld te richten op de financiering van bedrijven in transformatie.

ONS AANBOD

KMO's en midcaps

Met 10 tot 5000 werknemers, een activiteit op nationale of Europese schaal, en al dan niet beursgenoteerd.

Vervuilende sectoren

Het gaat om bedrijven die actief zijn in vervuilende sectoren en hun CO2-uitstoot hebben laten analyseren door een onafhankelijke derde partij, over hun hele waardeketen.

Een geëngageerde transitie

Met een sterk voornemen om hun model CO2-arm te maken en af te stemmen op een 1,5°C-scenario, mikken deze bedrijven op doelstellingen die hoger liggen dan de bestaande milieuregelgeving.

Groene obligaties

Via een financieel product dat gestructureerd werd door LITA.co: rechtstreeks gericht op de financiering van hun transformatie of een specifiek transitieproject.

ONS FINANCIEEL PRODUCT

Focus op groene obligaties met een impactpremie

Obligaties

Een eerlijk rendement

Een impactpremie als stimulans

De investering loopt over verschillende jaren met een jaarlijkse rente. De terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal kan zowel lineair (elk jaar een stukje) als in fine zijn (alles op het einde).

De jaarlijkse rentevoet wordt berekend op basis van de kredietwaardigheid en het risiconiveau van de onderneming. Deze moet echter aantrekkelijk blijven om de bereidwillige onderneming aan te moedigen zich te transformeren.

Met behulp van een impactindicator wordt het bedrijf een verbintenis tot resultaat opgelegd door het te verplichten een hogere rente te betalen als het zijn verbintenissen tot transformatie niet nakomt.

Sinds 2014 structureerde en realiseerde LITA.co meer dan 200 burgerfondsenwervingen voor een totaalbedrag van meer dan 100 miljoen euro.


Wat de activiteit in obligaties betreft, heeft LITA.co tot dusver de aflossingen terugbetaald tegen een gemiddelde jaarlijkse rentevoet van 5,5%.

ONZE BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN

REALITES
GROUP

Investeer in de transformatie van de REALITES group, een toonaangevende speler in de ontwikkeling van vastgoeddiensten en -projecten. Het bedrijf geeft groene obligaties uit via LITA.co om het koolstofarm maken van zijn activiteiten te financieren. Het doel? Een vermindering van 41% van zijn koolstofintensiteit per m2 tegen 2031.

ONDERNEMER OF BEDRIJFSLEIDER

De transitie van je bedrijf financieren met behulp van burgerfinanciering?

LITA.co is een platform dat door de Franse financiële marktautoriteit AMF (Autorité des Marchés Financiers) is goedgekeurd als Europese crowdfundingdienstverlener onder nr. FP-2023-27.

Investeren in aandelen of obligaties houdt een aanzienlijk risico in van gedeeltelijk of volledig verlies van de geïnvesteerde bedragen, evenals een liquiditeitsrisico.